Leie av travskolens ponnier

Travskolens ponnier

Klosterskogen Travskole har ponnier i flere kategorier. Disse kan man få leie til anledninger som; løp, lokalkjøringer og fellestreninger. For å leie ponnier skal det sendes en epost til Lisa, med fullt navn til ansvarlig voksen og kusk, ønsket ponni og til hvilket formål. Det koster 300,- per gang du leier ponni i løp på Klosterskogen. 250,- for fellestreninger. I denne prisen kommer sele, vogn og ponni. Skal du starte på andre baner gjelder andre betingelser.

Hvem får leie ponni

Dere som ønsker å leie ponni blir prioritert etter følgende:

  1. prioritering – Travskolens nåværende elever
  2. prioritering – Travskolens tidligere elever
  3. prioritering – Andre

Om du fikk leie sist løp/lokalkjøring/fellestrening faller du bakerst i køen blant de i din prioritering. Ved flere ønsker på samme ponni eller lik rekkefølge blir det loddtrekning. Prioritering 2 og 3 vil kun få kjøre dersom ingen i 1.prioritering vil kjøre.

Hva innebærer det å leie ponni

Leier du ponni er ponnien ditt ansvar aktuelle leiedag. Børsting, påseling, tepper av og på og fôring.

Ved frakt av ponnien til andre baner så gjelder egne betingelser.

Kontakt info epost: lisa.haugland@rikstoto.no