Kick Off med Norsk Gjenvinning

14. juni 2016 arrangerte vi Kick Off for Norsk Gjenvinning på Klosterskogen Travabane. Som vertskap for ca. 40 deltagere fikk de gjennomført sitt Kick-Off med opplæring av nye mannskaper på nye kjøretøy og aggregater. Kick-offet ble arrangert i forbindelse med at Norsk Gjenvinning hadde vunnet kontrakten med Renovasjon i Grenland, med sine  nye gassdrevene biler. Som vertskap la vi til rette med kursfasiliteter, mat og aktiviteter. Sammen med driftsleder i Norsk Gjenvinning, Morten Immerstein hadde vi gleden av å utfordre deres team i tandemkjøring og rapelering fra taket.

Vi takker for oppdraget!