Høstens kurs på Travskolen

Det blir oppstart av travskolen den 2. september.

Kursdager for høstsemesteret er satt til

2. oktober

16. oktober

23. oktober

30. oktober

6. november

13. november

27. november

4. desember

11. desember

18. desember

Knøttekurs går fra 16.30-17.30 mens øvrige kursdeltagere møter 17.30-19.00