Furuheim Treningssenter

Furuheim Treningssenter ligger ca 3 km fra Klosterskogen travbane. Treningsanlegget er knyttet sammen med banen med en 4 km lang kupert hesteløype. På Furuheim er det to oppselingsplasser for deg som kommer uten fast stallplass.

Av trenings fasiliteter ved Furuheim er det et utvalg av hesteløyper å velge i samt rettsrekke for kjøring av intervaller. Det er også tilgang til å benytte en walker uten tak for sin hest mot en avgift på kr 100 pr måned. pr hest.

På Furuheim er det idag to profesjonelle trenerer som har tilhold. Alexander Heisholt og Stall Jessen som består av Kristin B. Jessen og Simen B Jessen. I tillegg har  Telemark Hesteeierforening og amatørene en stall i deres disposisjon. Stallene har egne tildelte havner etter avtale. Jan Rune Gaustad har sin virksomhet lokalisert på Klosterskogen Travbane. I tillegg til Klosterskogen Travskole. Johan H. Undem er også leietager ved Klosterskogen, men har sin daglige virksomhet hjemme på gården.

Bruken av Furuheim er til travets beste i Telemark, slik at her kan alle som har travhest komme for å trene sin hest.