Ekstraordinær generalforsamling

torsdag 3. januar 18:00

Det er i henhold til vedtektene innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Telemark Toto AS og Klosterskogen Travbane As 3. januar 2019. Henholdsvis kl 1800 og 1830.

Begge selskaper skal foreta valg av styre etter at styreleder har trukket seg med umiddelbar virkning og at nestleder har varslet at han fratrer.

Valgkomiteen har sendt inn følgende forslag på styreendringer.

Telemark Toto AS

Torgeir Bakken ( styreleder ) foreslås inn som ny

Espen Bakka

Øyvind Slåen

Agnar Svartdal

Ine Dahl (Opprykk fra vara)

Vara: Katrine Wikstrøm (Ny)

 

Fra DNT

Per Dag Hole ikke på valg

Ingolf Herbjørnrød på valg fra DNT i mars

 

A/S Klosterskogen

Torgeir Bakken ( styreleder ) foreslås inn som ny

Espen Bakka

Øyvind Slåen

Agnar Svartdal

Ine Dahl(Opprykk fra vara)

Vara: Katrine Wikstrøm (Ny)

 

Innkallingen er sendt eierne per post.