Travskolen

Travskolen ved Klosterskogen har en svært viktig rolle for vårt arbeide med rekruttering blant barn og unge. Gjennom nærhet til hest opplever mange en mestring de ikke får til daglig. Med sentral plassering tilbyr vi bedrifter å engasjere seg i samarbeidet med Travskolen. Vi har to muligheter for samarbeid med travskolen.

Samarbeidspartnere på Travskolen vil være med å løfte satsingen for travet i Telemark. Avhengig av samarbeidsformen og innhold i samarbeidet har vi mange muligheter til å finne en løsning som gir et stort utbytte for deres firma, med både ansatte og deres familier.  Ta kontakt for mer informasjon om mulighetene for å integrerer travskolen i deres markedsføring.