Grusing av bane

Arvid vil i tiden frem mot oppstart av løp 21. mai foreta grusing av banen. Det vil være noe ujevne forhold i tiden fremover til massene setter seg skikkelig.

Del