Smittevern på travbanen

Oppdatert 17.04.2020 kl 18.13

I forbindelse med oppstart av travstevner og prøveløp på Klosterskogen er det et sett av regler vi alle må følge både utøvere, funksjonærer og andre som har adgang til arenaen. Denne siden er en del av informasjonen i så måte.

Skal du ha adgang til arena under løp må du forhåndsregistreres dagen før løp for adgang. Dette gjelder også for de som har fast stall på vår arena.

For funksjonærer som er kalt inn til arbeid må det leveres egenærklæringsskjema.

Siden er ikke uttømmende og vil bli oppdatert og supplert fortløpende.

Informasjon fra DNT om smittevern finner du her på denne linken

Spesifikk informasjon om smittevern på travbaner finner du her. Her finner du også egenærklæringsskjema for egen helse.

Spesielt fra skien kommune har vi fått følgende presiseringer:

  • Ingen deltagere kan delta om de har symptomer på luftveisinfeksjon, eller er i karantene/isolasjon
  • Alle må følge oppslag og rettningslinjer vedrørende hygiene, hoste m.v. Dette bekjentgjørs med ulike oppslag på arena.
  • Ingen samles i grupper over 5 personer, og alle skal ha 2 meters avstand.
  • Det er ikke anledning til tilskuere å oppholde seg på arenaen under travløp. Dette gjelder hele travbanens eiendom.

Kontaktperson for smittevern på Klosterskogen Travbane er

Glenn Anda Pettersen, 951 23 457

Innsendelse av egenærklæringsskjema for deltagere og funksjonærer gjøres dagen før arrangement til: firmapost.klosterskogen@rikstoto.no

Vi anmoder om hestene ankommer maks. 1 time og 15 minutter før start til hestering, og att hestene forlater hesteringen 45 minutter etter løpet. Dersom samme trener har flere hester gjelder tidspunktene fra første og siste hest starter.Dette tiltaket gjøres for å holde antall personer lavest mulig i hestering.

Del