Oppdatering vedrørende korona for Klosterskogen

Torsdag 13. mars kl 9.58

Styret har i kveld blitt informert om situasjonen for selskapet og gjennom styremøtet er det besluttet en rekke tiltak som iverksettes/er iverksatt.

  • Alle travløp i norge avlyses. http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2020/Mars/Travlop-i-Norge-avlyses/
  • Travskolens aktiviteter innstilles på ubestemt tid
  • Prinsen Cafe stenger på ubestemt tid etter pålegg for serveringssteder.
  • Kritiske drifts funksjoner vil bli gjennomgått.
  • Alle leverandører til påsketravet er orientert om situasjonen og det er laget en plan dersom det blir løpskjøring både med og uten publikum
  • Informasjon om utviklingen vil bli lagt ut på klosterskogen.no
  • Fredag vil det bli gjennomført møter med de ansatte og iverksatt riktige tiltak for de enkelte driftsområdene.
  • Tett dialog med kommune og DNT/Norsk Trav/Rikstoto vil bli prioritert.
  • Banen er åpen for trening og vil bli vedlikeholdt på formiddager
  • Alle ponniløp, organiserte felles treninger og rutineløp innstilles

Saken oppdateres.

Del