ALTI Brotorvet blir travskole sponsor

Det er i dag inngått avtale med ALTI Brotorvet som samarbeidspartner til Klosterskogen Travskole. Avtalen gir Klosterskogen Travbane en unik mulighet til å syntes godt i Bamble og gjennom felles aktiviteter vil møte med hestene gi gode opplevelser for barn og unge som besøker senteret på de utvalgte dagene.

Gjennom felles aktiviteter vil ALTI Brotorvet oppnå en større bredde i sine markedsaktiviteter og Klosterskogen Travskole blir tilført midler til å styrke sin aktivitet for elevene fremover.

Vi gleder oss til å videreutvikle dette samarbeidet.

Bildet: f.v. Bjørn Gunnar Standal Darre – senterleder, Glenn Anda Pettersen – Klosterskogen travbane og Jeanette Louise Grennes Lorentzen – markedskoordinator

Del