V75 JARLSBERG

Mange Telemarkinger tar turen til Jarlsberg som kjører V75 lørdag.
Dagen innledes med ponniløp hvor Travskolen stiller med
L.A. Wildflower og Emmeros Hannah.
I tillegg starter Lucky Boy og Emmeros Gloria.

Innleveringsfrister i spillet: V5 kl. 14:10 og V75 kl. 15:00
V5-2: Viktor K. og Valle Ask
V75-2: Orlando G.M. og Vicky Waiting
V75-3: Frier Birk
V75-4: Madde – Aarbakks Evelyn – Alm Elden – Sitje Rapp-Gaupen Nina
V75-6: Galaxy W. (strøket)
V75-7: Valle Gulla – Komnes Anna – Sundby Søss – Voje Maren

Del