V75 BONUS BJERKE

Kveldens V75 Bonus på Bjerke har følgende Telemarkinger til start:

V75-2: Alsaker Dragon
V75-4: Bufjells Magi
V75-5: T.M. Stjerna – Birk Faks
V75-6: Goodman B.R.
V5-5: N.Y. Envole Moi

V75 innlevering kl. 19:00 og V5 innlevering kl. 20:05

Del