V75 BONUS BJERKE

I kveld kjøres det V75 Bonus på Bjerke med følgende Telemarkinger til start:
V75-1: Trø Hera, V75-2: Anthony Downs, V75-3: Constantine Coral, V75-4: Voje Eld, V5-4: A.H. Svarten og Tangen Tora og i V5-5: Moen Thor og Oz.
Innleveringsfrist til V75 er kl. 19.00 og V5 frist kl. 20:25.

Del