Klosterstipset 15. august 2019

Dette er første utgave av Klostertipset som legges ut på våre løpsdager. Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i programmet.

Banekode er 05

Tipset er skrevet av Glenn Anda Pettersen

Jeg mener at 1. Divine Salt i løp 1/V5-1 en er sikreste banker idag. Ellers mener jag at de fleste løpene er nokså åpne. Jeg velger å kjøre mitt forslag uten banker i V65 spillet men heller kjøre to løp med to hester. Skulle jeg måtte velge en banker i V65 ville det blitt 12. Voje Jerv i Løp 6/V65 4, men jeg har valgt å dekke opp med noen flere hester i dette løpet siden hesten står i spor 12. Det gjør at jeg må spre litt tynnere i de øvrige feltene.

Lykke til med dagens omgang.

V5 tipset er på 180 rekker og V65 tipset er på 1152 rekker

Løp 1/V5 – 1

1. Divine Salt

Løp2/V5-2

1-2-12-10-6

Løp 3/V5-3/V65-1

1-4-7-8-9-11

Løp 4/ V5-4/V65-2

6—3-4

Løp 5/V5-5/V65 – 3

8—3

Løp 6/V65-4

12-10-8-9

Løp 7/V65-5/DD-1

7-3

Løp 8/V65-6/DD-2

10-1-8-3

Løp 9

3-6-4-12

V5 forslag – 180 kr

V65 forslag – 1152 kr

DD forslag 8 rekker.

Del