Dyrskun 2019 – Hesteutstillinga

Hesteutstillinga på Dyrsku’n har utvikla seg til å bli ei av dei største utstillingane i landet, og premiane frå utstillinga heng høgt. Vi inviterer hesteeigarar til å mønstre hest på årets Dyrsku, og spesielt ynskjer vi velkommen til dei særnorske rasane. Velkommen som hesteutstillar på Dyrsku’n!

Bilde: Trons Torila vert kåra til Best in Show og var mottakar av Dyrskuprisen 2018

Utstillinga held til i hjartet av messeområdet og gjev eit unikt høve til å oppleve Noregs største landbruksutstilling med gode opplevingar innan mat, landbruk, husflid, handverk, handel og kultur. På laurdag får du sjå ei forrykande hesteoppvising i Fjoset, full av fart og spenning.

I samarbeid med Telemark TravforbundTelemark Hesteeierforening og Norsk Hestesenter på Starum  har vi gleda av å invitere til hesteutstilling for alle rasar (utanom Islandshest og norsk varmblods ridehest):

Hoppeutstilling 3 år og eldre: Laurdag 14. september 

Unghestutstilling 1 og 2 år: sundag 15. september 

Innmelding til utstilling for hopper, vallaker og unghestar finn du på Norsk Hestesenter si innmeldingsside.

Hoppeutstillinga og unghestutstillinga har stor pågang, vi må derfor setje eit tak på 80 hestar på hoppeutstillinga og 50 hestar på unghestutstillinga. Det vil seie at dei fyrste 80/50 som blir påmelde kjem med på utstillinga, du må difor vere tidleg ute med påmeldinga om du ynskjer plass.  
Hoppeutstillinga på Dyrsku’n har utvikla seg til å bli ei flott hesteutstilling som har samla mange av dei beste travhestane i landet, og interessa for utstillinga for kaldblodstraverar har vore stor. Samstundes har mangfaldet av andre rasar gått ned, og vi ynskjer å få inn fleire hesterasar og spesielt dei særnorske hesterasane.
Vi vil derfor spesielt invitere og oppmode hesteeigarar av særnorske hesterasar til å stille på årets utstilling, her vil de få vurdert og premiert hestane samstundes som de får satt fokus på hesterasen til eit stor publikum. Det er viktig for Dyrsku’n og hestenæringa å vise mangfaldet av hesterasar!

Premiar på hesteutstillinga

Du kan lese meir om premiering her.

Påmeldingsfrista er 5. august 2019


Påmeldingsavgift:
Hoppeutstillinga laurdag kr. 650,-  
Unghestutstillinga for 1- og 2-åringar sundag kr. 525,-

Påmelding og innbetaling gjerast til Norsk Hestesenter.

Har du andre spørsmål kring utstillinga? Kontakt Jorunn Svensson i Telemark Travforbund på tlf. 901 69 815

Del