Thure Trykk inngår partneravtale

Rett før påske ble det inngått en partneravtale med Thure Trykk. Etter at trykkeavtalen for travprogrammene kom i forhandling ble det gjennomført en forespørsel til Thure Trykk på denne. Thure Trykk leverte et bedre totaltilbud enn eksisterende leverandør på pris, kvalitet og leveringstid.

For Klosterskogen Travbane er det svært gledelig at vi nå også har en lokal leverandør av travprogrammene, som også vil være med på å utvikle travbanenes visuelle uttrykk videre.

Foruten trykkeavtalen blir Thure Trykk også en partnerleverandør og inngår i sponsornettverket på Klosterskogen Travbane.

Vi er glade for at Thure Trykk blir med på laget.

Besøk nettsiden til Thure Trykk på
http://www.thure-trykk.no/

Del