Nytt styre på plass i begge selskaper

Ekstraordinær generalforsamling i Telemark Toto AS og Klosterskogen travbane AS ble avholdt i går kveld på Klosterskogen travbane.

Nytt styre ble valgt og  sammensetningen er nå som følger for de to selskapene.

Telemark Toto AS

Torgeir Bakken, styreleder

Espen Bakka, nestleder

Ine E. Dahl, styremedlem

Øyvind Slåen, styremedlem

Agnar Svartdal, styremedlem

Per Dag Hole, styremedlem

Ingolf Herbjørnrød, styremedlem

Katrine Wikstrøm, varamedlem

 

Klosterskogen Travbane AS

Torgeir Bakken, styreleder

Espen Bakka, nestleder

Ine E. Dahl, styremedlem

Øyvind Slåen, styremedlem

Agnar Svartdal, styremedlem

Katrine Wikstøm, varamedlem

Del