Styrets leder trekker seg med umiddelbar virkning

Styreleder Kjell Trygve Grunnsvoll, meddelte idag styret at han trekker seg med umiddelbar virkning i Klosterskogen travbane AS og Telemark Toto AS. Christer Abrahamsen er konstituert som styreleder kun frem til ekstraordinær generalforsamling. hvor også han trekker seg fra sine verv. På bakgrunn av dette innkalles det til ekstraordinær generalforsamling i selskapene den 3. januar kl 18.00

 

Del