Furuheim Treningsenter stengt for tilreisende hest

I forbindelse med utbruddet av salmonella på Østlandet tar vi noen tiltak for å sikre at smitten ikke kommer til oss. Det medfører at Furuheim Treningsenter stenges til 24. juni for tilreisende hester. Det er kun hester som er fast oppstallet på Furuheim som får tillatelse til å benytte treningsenteret i perioden fra idag og frem til søndag.

Vi kan tilby alternativ trening ved Klosterskogen Travbane for de som ønsker dette. Vi ber dere om å benytte uteboksene fra porten opp til innkjøringen til verkstedet, samt stall B i perioden.  Her vil foreta en nedspyling og gjennomføre en desinfisering med Vikron S.

Det er ikke så langt påvist smitte i Telemark, men vi tar våre forhåndsregler.

Begrensningen innføres i første omgang ut uken i tråd med anbefalinger fra DNT, Telemark Travforbund og Telemark Toto AS.

Vær nøye med hygienen etter besøk i stall.

Mer om saken på www.travsport.no

 

Del