RUTINELØPENE AVLYST I DAG

Grunnet varmere vær har banen gått i oppløsning, og det vil derfor
ikke være forsvarlig å arrangere rutineløp i kveld.

Del