Vedrørende mulig utvidelse på Furuheim

Torsdag 21 desember 2017

Som de fleste har fått med seg i dagens utgave av Trav og Galopp-nytt stiller styret seg positive til en mulig utvidelse ved Furuheim i samarbeid med Tom Erik Solberg og Nils Munkhaugen. Styret ble orientert av daglig leder på styremøtet fredag 15. desember om forespørselen fra Solberg på vegne av Munkhaugen og stiller seg positive til en slik henvendelse. Mandag denne uken ble første møte med Solberg og Munkhaugen gjennomført for å få et bredere og mer konkret bilde deres behov. Signalet er et behov på ca. 30 stallplasser fra dagens avtale.

Det er selvsagt langt fra et første møte til en realitet av et slik mulighet. Det er klart at alle prosjekter innehar en risiko for begge parter. Administrasjonen jobber nå frem noen alternativer til mulig løsning og det er fokus på en varig og fremtidsrettet løsning for travet i Telemark og satsingen ved Furuheim. I januar vil det bli jobbet frem alternative løsninger som styret skal behandle i sitt møte 30. januar for videre fremdrift i saken.

Styret ser på dette som en mulighet for Furuheim og Klosterskogen Travbane. Det blir innkalt til et eiermøte på nyåret for orientering i saken.

For spørsmål kontakt Glenn Anda Pettersen på 951 23 457.

Del